Họp báo cáo tổng kết Quý I năm 2022

Trong 03 ngày (05 – 07/04/2022) làm việc  và đối thoại trực tiếp, Tổng Giám đốc Nghiêm Phạm Anh Tuấn và tất cả các Trưởng ban chủ chốt của Công ty CP Nghiêm Phạm Holdings đã có những trao đổi thẳng thắn về kết quả hoạt động trong Quý 1 cũng như thông qua kế hoạch công việc sẽ kết hợp triển khai của các Công ty thành viên.

Khí trời mát mẻ tại Guava Hill Boutique Hotel – Đà Lạt cũng không làm hạ nhiệt không khí làm việc sôi động, trao đổi thẳng thắn các công việc cần hỗ trợ, kết nối nhau giữa các Ban và các công ty thành viên Trúc Nghinh Phong, Vật Liệu Việt, Trúc Thuận Thành… đặc biệt là kế hoạch khánh thành, đưa vào hoạt động nhà máy kết cấu Nghiêm Phạm Steel (cơ sở 2) với qui mô đầu tư gần 1.35 triệu USD.

Các nội dung trao đổi chính:

  • Liên tục cập nhật và đào tạo, phát triển năng lực nhân sự các phòng ban và công ty thành viên.
  • Chuẩn hoá quy trình nội bộ từng phòng ban, các công ty thành viên và quy trình liên kết các phòng ban, từng bước hoàn chỉnh hệ thống ERP.
  • Ứng dụng công nghệ trong công việc, sử dụng Office 365 để chuẩn hoá luồng trao đổi thông tin.
  • Cập nhật thông tin thị trường, đẩy mạnh chiến lược tìm kiếm khách hàng mới.
  • Chuẩn hoá và đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình nhưng luôn đảm bảo chất lượng.
  • Tiếp tục đẩy mạnh truyền thông nội bộ và truyền thông thương mại.
  • Đúc kết các bài học kinh nghiệm trong 3 tháng đầu năm.

Với kết quả cuối cùng của báo cáo tổng kết Quý I, Nghiêm Phạm Holdings và các công ty thành viên đồng thuận tất cả các kế hoạch được hoạch định triển khai trong quý II cũng như cam kết thực hiện trên 90% KPIs được đặt ra.

Bài Viết Liên Quan