Nghiêm Phạm Sports

THÔNG TIN CÔNG TY

Tên công ty: CÔNG TY TNHH NGHIÊM PHẠM SPORTS
Năm thành lập: 2020
Lĩnh vực: Hoạt động thể thao – cộng đồng

MÔ TẢ CHI TIẾT

Phong trào thể dục thể thao là một phần cốt lõi không thể thiếu trong văn hoá của Nghiêm Phạm Holdings. Xuất phát từ nền tảng đó, công ty TNHH Nghiêm Phạm Sports ra đời với sứ mệnh tổ chức các sự kiện thể thao trong cộng đồng.

he sinh thai sports 7 he sinh thai sports 1 he sinh thai sports 2 1 nghiem pham sports 9 nghiem pham sports 6 he sinh thai sports 6