[Đào tạo nội bộ] – Các ứng dụng trên nền tảng Microsoft Office 365

“Để tiện theo dõi luồng thông tin, xử lý các đầu mối công việc của Nghiêm Phạm Holdings cũng như từng công ty thành viên, tôi luôn tập trung vào các cấp quản lý ở từng bộ phận chủ chốt, hệ thống hóa – công nghệ hóa lượng thông tin tiếp nhận, chia sẻ mỗi […]

dao tao ms36517

“Để tiện theo dõi luồng thông tin, xử lý các đầu mối công việc của Nghiêm Phạm Holdings cũng như từng công ty thành viên, tôi luôn tập trung vào các cấp quản lý ở từng bộ phận chủ chốt, hệ thống hóa – công nghệ hóa lượng thông tin tiếp nhận, chia sẻ mỗi ngày” – trích dẫn từ phát biểu của Chủ tịch_Tổng giám đốc Nghiêm Phạm Anh Tuấn.

dao tao ms3652

Hiểu được vòng quay và sự phát triển của công nghệ ứng dụng vào công việc của hệ thống, ông Nghiêm Phạm Anh Tuấn luôn chủ trương cập nhật công cụ quản lý hệ thống cho toàn thể cán bộ công nhân viên. Bộ phận Công Nghệ Thông Tin của tập đoàn là đơn vị chủ chốt vận hành, hỗ trợ và kiểm soát việc thực hiện đồng bộ các nguồn thông tin trao đổi, lưu trữ dữ liệu theo cách thông minh và tiện dụng nhất.

dao tao ms36515

Ngày 18/08/2022, buổi đào tạo nhằm mục đích giúp cho cán bộ nhân viên cập nhật các kỹ năng công nghệ thông tin khi sử dụng hệ sinh thái Microsoft Office 365:
– Sử dụng ứng dụng Microsoft Sharepoint để lưu trữ dữ liệu.
– Sử dụng ứng dụng Microsoft Teams để trao đổi thông tin, liên hệ và báo cáo công việc liên quan các công ty trong tập đoàn Nghiêm Phạm Holdings.
– Sử dụng ứng dụng Microsoft Outlook để trao đổi thông tin, liên hệ, theo dõi và báo cáo công việc liên quan đến các đối tác, khách hàng bên ngoài tập đoàn Nghiêm Phạm Holdindgs.
– Đào tạo kỹ năng cơ bản khi sử dụng các ứng dụng khác trong hệ sinh thái Microsoft Office 365.

dao tao ms3655

Kết thúc buổi đào tạo, cán bộ nhân viên thực hiện hoàn thành bài kiểm tra kiến thức nhằm cũng cố lại thông tin đã được phổ biến và các thành viên tham dự đều nhẹ nhàng vượt qua.

dao tao ms3657
dao tao ms365

Chủ tịch Nghiêm Phạm Anh Tuấn phát biểu chung tổng kết lại nội dung với mong muốn giúp cán bộ nhân viên trong hệ thống cập nhật, thực hiện việc chuyển đổi số hóa để ứng dụng vào công việc cũng như đưa bộ phận Công Nghệ Thông Tin chính thức đi vào hoạt động.

DSC09341

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *