Cafe Lamant

THÔNG TIN DỰ ÁN

Thông tin và hình ảnh được cập nhật thường xuyên- 👁170

Công trình
Chủ đầu tư
Địa điểm
Gói thầu
Năm

DỰ ÁN LIÊN QUAN

Nghiêm Phạm Holdings đã thực hiện thành công hàng trăm dự án dân dụng và công nghiệp thông qua các công trình: Nhà máy / Nhà xưởng, Cửa hàng / showroom, Nhà hàng / Cà phê, Tòa nhà / Văn phòng, Resort / Khách sạn...